top of page
Om Orkangerkonferansen
OOF_foto_kajsa_selnes_nett-130.jpg
Tidligere konferanser
Om Orkangerkonferansen

Orkangerkonferansen er et årlig arrangement som har blitt arrangert i over 20 år.
Konferansen er en viktig bransjearena for utveksling av kompetanse, faglig påfyll og nettverksbygging.

Konferansens deltagere er hovedsakelig fra industri-og offshorebransjen, men også fra offentlig sektor og øvrig regionalt næringsliv. Konferansens program er satt sammen av ulike spennende og aktuelle tema og med foredragsholdere fra flere av de største aktørene i oljebransjen.

Galleri
Bilder fra tidligere konferanser
bottom of page